HỘI DOANH NGHIỆP CỦ CHI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, HỖ TRỢ KỸ THUẬT, CẢI TIẾN SẢN XUẤT CHO DOANH NGHIỆP

Ngày 28/12/2021, Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam (IDCS), Cục Công nghiệp –  Bộ Công thương tổ chức tổng kết Đề án “Tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để cải tiến sản xuất tại các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh khu vực phía Nam.

 

Trong năm 2021, sau khi tiến hành khảo sát 170 doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chương trình đã lựa chọn 78 doanh nghiệp phù hợp tham gia Chương trình của Bộ Công thương. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, việc thực hiện chương trình gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo hoàn thiện công việc trong năm, số lượng doanh nghiệp tham gia cải tiến được lãnh đạo Bộ Công thương giảm xuống còn 51 doanh nghiệp.

Việc triển khai thực hiện chương trình đã mang lại hiệu quả cụ thể cho doanh nghiệp. Năng suất chất lượng trung bình tăng 20%; nhà xưởng được bố trí lại đảm bảo tính phù hợp, tiết kiệm diện tích, môi trường lao động được cải thiện, không gian làm việc khoa học, tiện lợi, dễ quan sát, dễ kiểm tra, dễ vận hành,…Thông qua chương trình các chuyên gia tư vấn đã chỉ ra cho doanh nghiệp rất nhiều lãng phí. Điều này đã mang lại niềm tin của doanh nghiệp, người lao động đối với chương trình.

Dịp này đại diện lãnh đạo các Hội đã ký biên bản ghi nhớ về việc phối hợp thực hiện Chương trình tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để cải tiến sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất trong năm 2022. Trong đó có Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi đã ký biên bản ghi nhớ với Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam (IDCS) về phối hợp thực hiện chương trình .

Với mong muốn các doanh nghiệp huyện Củ Chi có điều kiện tiếp cận với chương trình tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, cải tiến sản xuất, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi kỳ vọng với sự phối hợp, kết nối hỗ trợ của Trung tâm IDCS và các đơn vị liên quan Hội Doanh nghiệp huyện sẽ xúc tiến thực hiện Chương trình có chất lượng nhằm giúp các doanh nghiệp cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình vào năm 2022, Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi rất cần sự chung tay, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là đối với hội viên doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Qua đó giúp doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận chương trình, cải tiến sản xuất, giảm lãnh phí, phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương./. 

              HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN CỦ CHI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *