DANH DÁCH
Ban chấp hành Hội doanh nghiệp huyện Củ Chi nhiệm kỳ II (2018-2023)
STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC DANH HỘI  CHỨC VỤ /ĐƠN VỊ CÔNG TÁC  GHI CHÚ
1 Nguyễn Văn Thành Chủ tịch Giám đốc – Cty TNHH MTV Dịch vụ công ích
huyện Củ Chi
2 Trần Hữu Nghĩa Phó chủ tịch Phó tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi
3 Trầm Quốc Thắng Phó chủ tịch Giám đốc – HTX chăn nuôi heo an toàn
Tiên Phong
4 Quách Hưng Tòng Phó chủ tịch Giám đốc – Cty TNHH SX-TM Hải Minh
5 Phạm Thành Lộc Phó chủ tịch Chủ tịch HĐTV- Công ty Cổ phần Nông nghiệp
Công nghệ cao Thanh Bình.
6 Võ Văn Nỉnh Ủy viên BCH Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – Chi nhánh Củ Chi (Agribank)
7 Nguyễn Minh Khánh Ủy viên BCH Giám đốc – HTX DV-SX Bò sữa Tân Thông Hội
8 Lê Hữu Thiện Ủy viên BCH Giám đốc – Công ty Cổ phần Sinh vật cảnh Thiên Đức
9 Nguyễn Quốc Toản Ủy viên BCH Giám đốc – HTX Nông nghiệp TM DV Phú Lộc
10 Hồ Văn Bá Ủy viên BCH Giám đốc – Cty TNHH Dịch vụ In Vĩnh Hiệp
11 Lê Hà Mộng Ngọc Ủy viên BCH Giám đốc – Công ty CP Công Nghệ Sinh Học
Nấm Việt
12 Trần Thị Thanh Ái Ủy viên BCH Phó giám đốc – Công ty TNHH SX TM
Thành Long
13 Đặng Lê Thị Thanh Huyền Ủy viên BCH Giám đốc – HTX Hoa Lan Huyền Thoại
14 Nguyễn Thanh Hùng Ủy viên BCH Giám đốc – HTX Thương mại Dịch vụ Củ Chi
15 Nguyễn Ngọc Lam Ủy viên BCH Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Củ Chi
DANH DÁCH
Ban Kiểm tra Hội doanh nghiệp huyện Củ Chi nhiệm kỳ II (2018-2023)
STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC DANH HỘI CHỨC VỤ /ĐƠN VỊ CÔNG TÁC  GHI CHÚ
1 Nguyễn Thanh Hùng UV.BCH/
Trưởng Ban
Giám đốc – HTX Thương mại Dịch vụ Củ Chi
2 Trương Công Bằng Ủy viên Giám đốc – Công ty Cổ phần xây dựng
phát triển Tây Bắc
3 Lê Thế Khải Ủy viên Giám đốc – HTX làng nghề bánh tráng
Phú Hòa Đông